مقایسه نمره آزمون دولینگو (Duolingo) با تافل (TOEFL) و آیلتس (IELTS)

مدیریت ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ آموزش‌های عمومی زمان مطالعه ۸ دقیقه

این داده‌ها بر اساس 2319 شرکت‌کننده در آزمون‌های انگلیسی Duolingo و TOEFL iBT (همبستگی 0.77) و 991 شرکت‌کننده فردی است که در آزمون‌های Duolingo English و IELTS Academic شرکت کرده‌اند، گردآوری شده است.
 

مقایسه نمره آزمون دولینگو (Duolingo) با تافل (TOEFL)

duolingo toefl توضیحات
150-160 120

سطح Advanced

 • توانایی درک انواع مختلفی از مطالب نوشتاری و گفتاری به همراه درک زبان تخصصی
 • توانایی درک مطالب ضمنی، تصویری، عملی و اصطلاحات زبان
 • توانایی استفاده از زبان انگلیسی به صورت انعطاف پذیر و موثر برای اکثر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و حرفه‌ای
145 119
140 116-118
135 113-115
130 108-112
125 103-107
120 97-102
115 92-96

سطح Upper Intermediate

 • توانایی درک و ارتباط با موضوعات مختلف حتی در زمینه‌های ناآشنا
 • توانایی فهم موضوعات اصلی در نوشتارهای عینی و انتزاعی
 • توانایی ارتباط با افراد خبره به راحتی
110 86-91
105 80-85
100 74-79
95 68-73
90 62-67
85 56-61

سطح Intermediate

 • توانایی درک نکات اصلی گفتار و نوشتار در مورد مسائل روزمره مانند کار و تحصیل
 • توانایی بیان تجارب، ایده‌ها، عقاید و برنامه‌ها ولی به صورت ناشیانه و با شک و تردید
80 50-55
75 44-49
70 38-43
65 32-37
60 26-31
55 20-25

سطح Basic

 • توانایی درک کلمات و عبارات ساده انگلیسی
 • توانایی درک اطلاعات سرراست در زمینه‌های آشنا به آن
50 14-19
45 9-13
40 5-8
35 2-4
30 1
10-25 0
 

مقایسه نمره آزمون دولینگو (Duolingo) با آیلتس (IELTS)

duolingo ielts توضیحات
155-160 9

سطح Advanced

 • توانایی درک انواع مختلفی از مطالب نوشتاری و گفتاری به همراه درک زبان تخصصی
 • توانایی درک مطالب ضمنی، تصویری، عملی و اصطلاحات زبان
 • توانایی استفاده از زبان انگلیسی به صورت انعطاف پذیر و موثر برای اکثر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و حرفه‌ای
145-150 8.5
135-140 8
125-130 7.5
115-120 7

سطح Upper Intermediate

 • توانایی درک و ارتباط با موضوعات مختلف حتی در زمینه‌های ناآشنا
 • توانایی فهم موضوعات اصلی در نوشتارهای عینی و انتزاعی
 • توانایی ارتباط با افراد خبره به راحتی
105-110 6.5
95-100 6
85-90 5.5
75-80 5

سطح Intermediate

 • توانایی درک نکات اصلی گفتار و نوشتار در مورد مسائل روزمره مانند کار و تحصیل
 • توانایی بیان تجارب، ایده‌ها، عقاید و برنامه‌ها ولی به صورت ناشیانه و با شک و تردید
65-70 4.5
55-60 4
45-50 3.5

سطح Basic

 • توانایی درک کلمات و عبارات ساده انگلیسی
 • توانایی درک اطلاعات سرراست در زمینه‌های آشنا به آن
30-40 3
20-25 2.5
15 2
10 1.5