آزمون دولینگو چیست؟

مدیریت ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ آموزش‌های عمومی زمان مطالعه ۲ دقیقه
آزمون انگلیسی Duolingo یک ارزیابی مهارت مدرن انگلیسی برای دانشجویان و موسسات بین المللی امروزی است. این آزمون به صورت آنلاین و در هر لحظه در دسترس است. شما برای شرکت در آزمون مجبور نیستید یک قرار ملاقات بگیرید یا به یک مرکز آزمون مراجعه کنید؛ می توانید آزمون را از خانه خودتون از طریق کامپیوتر و وب کم انجام دهید.

آزمون با استفاده از فناوری تطبیقی رایانه ای برگزار می شود، به این معنی که دشواری سؤال با هر آزمون گیرنده سازگار است. این آزمون همچنین یک مصاحبه ویدیویی و نمونه نگارش را ادغام می کند که هنگام ارسال نتایج به همراه نمره مهارت شما به موسسه ارسال می شود.

کل تجربه آزمون کمتر از یک ساعت طول می کشه و نتایج آزمون ظرف ۴۸ ساعت تأیید می شود و می توان آنها را با تعداد نامحدودی از مؤسسات به اشتراک گذاشت.